Yêu cầu VN-hoàn lại hỏi đường sắt bài tập trên đáng kể

Tiến hành trung tâm thành phố tàu Hà Nội ‘ người số 1 Yên viên – Ngọc hội thực hiện từ 2013 – Ảnh: Q. Ngày của Bạn 1-4 trong Nội Các quốc tế, tổ hợp tác (HỖ) giữ một nhấn ước mười hai tháng kết luận từ những tiền tệ lịch năm 2014 tổ CHỨC lễ. Trả lời một số mối quan tâm trong đẩy liên quan đến án metropolitan đường sắt trên nạp với Hà Nội, mr. Yamamoto Liếm, Phó, chuyên phát triển, hoặc thậm chí người Nhật khu vực được yêu cầu Việt Nam vào một hoàn trả tiền mặt hiện nay đã cho thỏa thuận liên lạc với liên doanh này vì có phải đi về những lỗi lầm. Sáng tạo, LỄ xác nhận danh dự án tiếp tục triển khai. “Chúng ta vẫn sẽ luôn cung cấp các chi phí để đưa vào hành động liên doanh. Hối lộ có liên quan đến trung tâm liên đường sắt Hà Nội, dòng 1 giai đoạn tôi, ODA vốn đầu tư của Nhật bản, có thể có được. Mặc dù vậy, như trình bày của chúng tôi nhìn xuống mà làm sai có thể là cho và nhận hối lộ chứ không phải thực hiện một mình. Hiện nay, công ty chúng tôi đang phối hợp với tất cả các giám sát quản lý của Nhật bản cũng như Bộ chuẩn bị và mua Bộ Quỹ của Việt nam đi về làm thế nào để đi đến một cơ chế. Nó thực sự là cần thiết để có một sự thay thế tiệc hoàn toàn vô tư của hai kỷ niệm trực tiếp liên quan đến án để xem hơn và có tất cả những người đánh giá bên trong quá trình thực hiện. Ví dụ, báo hoặc thậm chí cả xác định bên trong thỏa thuận là làm chậm lại, sau đó bên thứ 3 này sẽ tự động chứng cho một quan điểm về việc này”. Đầu phát triển cũng đoán trước được rằng không có bất kỳ thứ ba thời gian về hóa đơn của hối lộ trong việc làm cho việc sử dụng ODA tiền của Nhật bản. Hối lộ hỗ trợ cho người mới bắt đầu diễn ra 2008 liên quan đến phía Đông-Tây đường, cũng như các thứ hai di chuyển đường sắt bài tập trên phố. Khi người Việt nam phần xảy ra trường hợp này trong sử dụng các bài tập ODA tiền của Trung quốc, sau đó Nhật bản, người đàn ông và phụ nữ mong muốn cơ quan chính phủ ngừng cung cấp ODA cho Việt nam. Vì lý do đó, trong thời gian gần Việt nam khía cạnh cùng với người Nhật cần làm nghiêm trọng hoạt động. Liên quan đến hỗ trợ của tổ CHỨC, các nhà quản lý từ công ty cũng giải thích Trung quốc thường mất vào tài khoản Việt nam như rất quan trọng đối tác đầu. Vì vậy, tiền 12 năm 2015, bọn Nhật rất có thực sự muốn duy trì tài khoản ODA cho Việt nam từ những kinh tế 12 tháng 2013 có một hoàn thành ODA khoản vay ngân hàng ký trên về 165,6 tỷ yên. Tuy nhiên, Nhật bản kết nối tuyệt vời liên quan vào khía cạnh của năng lượng và triển khai tốc độ. Việc trì hoãn trong các khoản vay cá nhân là do vướng mắc liên quan đến các phương pháp của Việt nam. Vì lý do đó, sở hữu giúp là lối này vóc dáng hay không, các khu người Nhật sẽ không hoàn toàn dành riêng để và phụ thuộc vào các người Việt nam khía cạnh.