Tổng thư ký của tổng Phụng Quang Thanh

Các bộ trưởng hoàn hảo, bảo vệ bộ trưởng Phụng Quang Thanh Chiều 26-7, trả lại cho trẻ năm, trung úy chung Vũ Xe Hiền – Chánh khu vực nơi làm việc của Bộ bảo vệ cho biết sau khi chuẩn Phụng Quang Thanh, bộ trưởng bộ bảo vệ, về bình thường nước vào sáng sớm, 25-7, nhiều người quản lý của Lễ kỷ niệm, tình trạng của các bộ, và các tổ chức trong lõi và địa phương cuộc gọi điện thoại, thẳng thăm, trò chuyện với tổng Phụng Quang Thanh. “Hôm qua, 25-7 Cơ bản thư ký Nguyên Phú Trọng một khi điện thoại thảo luận đến sống nói chuyện với bạn Phụng Quang Thanh. Ngày nay, 26-7, tình trạng tổng thống Trường Tân thực Hiện, Phó hoàn Hảo, tướng Nguyễn… cũng đã đến thăm” – trung úy chung Show nói. Theo ông, Hiện tại tình cảm, đồng chí, đồng đội và anh, bạn thân nơi dành cho cơ bản Phụng Quang Thanh to lớn như vậy, mặc dù sau những chuyến đi dài và cũng trên này loại nước hai ngày cuối tuần, tuy nhiên các bộ trưởng đã mua chỗ khách, điều hành liên tục. “Bộ trưởng y tế Phụng Quang Thanh tuyệt vời, không có vấn đề gì. Bộ trưởng cảm ơn tổ chức tin tức nhấn vào quan tâm” – mr. Hiền khẳng định với các phóng viên Trẻ Tuổi. Về lịch của tướng Phụng Quang Thanh thời gian 27-7 ông. Hiền giải thích lại một lần nữa, đúng như dự kiến, ngài bộ trưởng sẽ dẫn các Đoàn đại biểu của Quân đội hoa hồng thanh toán, Bộ quốc phòng điều khiển, đi với tổng thống Hồ Chí Minh, nhưng do bộ trưởng bộ hoạt động vào công việc, vậy thói quen này có thể thay đổi vào thời điểm trước đó, nếu bạn tìm thấy một sự khác biệt lớn, sau đó, trung úy chuẩn Làm Ba Ty (trưởng từ Tổng nhân viên Quân đội nhân dân Việt nam) sẽ trực tiếp Đoàn. Trong cùng một cách, bộ trưởng Phụng Quang Thành tham dự cuộc trao đổi kế hoạch tác phẩm nghệ thuật nguyện vọng đoàn tụ được tổ chức vào các tổ chức division của bảo vệ hoàn toàn mới như hình dung, chưa tuy nhiên được chính thức xác nhận.