Việt nam stainlesss thép lại kiện trong Malaysia

Báo kết nối – Bộ ở nước ngoài công Trường Malaysia (huyền thoại) đã bắt đầu phân tích của chống bán phá giá cho sản phẩm của bạn hoặc vụ lạnh thép mang đến từ Việt nam Trung Quốc.

‘Chậm chân’, nhà đầu tư ở Nhật bản bỏ khả năng ở Việt nam

Người dẫn đầu của 8 Việt nam, có thẳng mời, và kêu gọi các thương nhân Nhật bản, nhanh ft nhiều hơn khi xác định để đầu tư của địa phương. Các di chuyển chậm chân của bạn và đối tác Nhật, dẫn đến rất nhiều bài tập để thuộc về bàn tay và cổ tay của một đối thủ.

Các ngân hàng lớn đua sự tò mò, nhân chạy

MỘT cuộc đua lãi suất giữa các công ty ngân hàng, không có dấu hiệu cảnh báo của bỏ. Một người ngoài cuộc, trong suốt những năm 2015, nhưng khá gần đây, Bên đã tăng tỷ lệ lãi suất trong hầu hết hạn.

9 năm 2015 dấu tích báo động an ninh chi phí hơn 5700 tỷ

Bởi sự kết thúc của thứ ba quý/năm 2015 toàn bộ tài sản của khách hàng tại đạt được 711 nghìn tỷ, một tăng của 7,5% so với những kết luận của 2014 và nâng cao của 14.4 phần trăm khi so sánh với chính xác cùng một khoảng thời gian này trong năm qua. Sang một bên từ, các quy mô của mở rộng các tiêu chuẩn của tư cũng được chăm sóc tiến mạnh mẽ.

Các Phú của tôi Đưa lên – A. 7: thành viên chuyên gia

Những câu chuyện về anh, Béo, người đề cập đến trong khoảng thời gian trước đây chỉ là một chi tiết nhỏ trong các hệ thống nhất của các chuyên gia. Hơn nữa, nó có thể được đào tạo về chuẩn bị và tổ chức quản lý.