Được quan tâm đến tham nhũng tội phạm chạy trốn chết vì giải pháp, tiền mặt

Theo ông. Dũng qua 14 nhiều năm của các thiết lập từ bộ luật hình sự cai trị cho phần của bạn chữa bệnh của nhà đối với các sắp xếp của tội tham nhũng là rất thấp, chỉ có nhiều hơn 10%. Bởi vì các dự thảo của bạn tội chương trình mã (sửa đổi) đề nghị sẽ không bỏ chết để trừng phạt tội phạm hoạt động của tham nhũng, tuy nhiên, có quy định tội phạm, nếu nhận được hơn không kém hơn ½ hậu quả vấn đề như là một kết quả bất hợp pháp các chức năng của bản thân họ đã mang về tình trạng tinh, nó có thể được coi là một sự giảm án từ mất mát của cuộc sống chi phí ở lối sống tù. “Câu hỏi cho anh là khi chúng ta hành động như bây giờ, bị kết án mất mát của cuộc sống, chỉ cần chết, cũng phải có những xử lý Các nước sẽ không để thu thập được bất kỳ. Từ việc nghiên cứu, đặc biệt học contra–tham nhũng kinh nghiệm với châu Á, chúng tôi thực hiện việc viết mới kiểm soát phấn đấu để giúp Các nước có được một số tiền vì tham nhũng có” – ông Dũng nói. Trở lại rất nhiều ý kiến căng thẳng này quy định này có thể giúp các cá nhân trốn tránh ra đi phạt vì khắc phục hậu quả cũng người không có tiền nên chắc chắn không phải sử dụng, ông Dũng tuyên bố rằng ban soạn thảo sẽ nghe ý kiến của những người đàn ông và phụ nữ liên quan đến vấn đề này đến nơi để dự thảo trong những tên tội phạm quy tắc (sửa đổi) để bổ sung cho các rất tốt nhất. Những thông tin trên và sự kiện là ông. Trần Van Dung – phó đi từ bất hợp pháp quy tắc – giám sát tư pháp đề cập vào đẩy hội nghị của Bộ thích hợp quyền giữ giữa ngày 17-4 để cung cấp thông tin liên quan đến công lý bạn I. thêm thông tin về toàn bộ quá trình nguồn lực phục hồi bên trong Tàu trường hợp ông. Hoàng Sy Thanh, tổng giám đốc Cơ bản văn phòng của dân sự, thực Thi pháp luật, nghĩ đến ngày chưa lành bất kỳ tiền mặt từ là nhiệm vụ Phạm Thanh Bình (Trước giám đốc điều hành của thống Nhất). Động cơ bản án trong phiên tòa của đẩy anh ta thanh Thản và tội phạm phải trả tiền cho thanh toán hướng về các công ty tàu thủy Hoàng Anh khối lượng hơn 34 tỷ nhưng vụ này sẽ không yêu cầu thực thi pháp luật. “Theo Luật pháp trên thực Thi pháp luật của dân bản án của năm 2008 và các sắc lệnh công thì đây là cơ bản hình dạng nhiệm vụ bên dưới các đơn. Công ty cho muốn được thực thi, họ có để làm cho một ứng dụng vào công ty thực thi pháp luật. Chúng tôi đã trải qua một hội nghị với Bộ Chuyển và mời kinh doanh này. Bộ Mang cũng sở hữu chỉ viết, nhưng kinh Hoàng Anh quản lý để làm cho nó rõ ràng, họ thường không thiệt hại và có văn gửi các cơ quan liên quan từ chối thương tích gì vậy đó là hoàn toàn không yêu cầu để thực thi”- Ông đã trích lời nói. Theo anh ta, các cụ thực thi pháp luật ở Nhất chứng tỏ rằng có những khoảng cách hợp pháp với các doanh nghiệp nên thực thi khi thiếu niên yêu cầu duy nhất để thực thi pháp luật sẽ được thương xót. Vì vậy, lần sửa đổi trên những Quy định thực thi pháp luật của dân bản án và luật kết nối, bình thường bộ Phận của dân ý kiến thực thi có khả năng sẽ được bổ sung giới hạn thực thi sáng kiến để phục hồi chức năng của các tài sản từ tình trạng và vượt qua tương đối hậu quả trong các tình huống dẫn đến.